Familieopstellingen

Dit is een methode, waarin je met behulp van plaatsvervangers, inzicht krijgt in de systemen waar je toe behoort, zoals familie, land van herkomst, vriendengroep en werk. Er is aandacht voor  de binding, de natuurlijke ordening en de balans tussen geven en nemen in relaties. Het gaat er in dit werk om, zich de diepere bewegingen van de ziel te laten ontvouwen en om tot dan toe verborgen of half bewuste dynamieken te zien. Alleen al op deze wijze oordeelvrij kijken naar mensen wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.

Voorbeelden van vragen die geschikt zijn voor een opstelling:

– Waar komt mijn angst vandaan?
– Waarom voel ik me er niet bijhoren?
– Waarom kan ik me niet binden in een relatie?
– Waarom ben ik bang voor intimiteit?
– Waarom ontbreekt het mij aan kracht?
– Waarom kan ik mijn doelen niet realiseren?
– Ik heb het gevoel dat ik de pijn van een ander draag. Waar komt dit vandaan?
– Welke keuze moet ik maken?
– Waarom voel ik me zo gauw schuldig?
– Waarom wil ik altijd voor een ander zorgen?
– Waarom ben ik zo vaak somber?
– Waarom ben ik zo onzeker?

Veel gehoord effecten van een opstelling zijn:
Inzicht , rust , relaties verbeteren, ruimte in durven nemen, ontspanning, , fysieke verbeteringen, meer zelf vertrouwen, lef om keuzes te maken.

Een familieopstelling kan zowel individueel als met representanten plaats vinden
Als we met representanten werken dan doen we dat met ongeveer 8 a 10  personen. Iedereen kan representant zijn.
Een familieopstelling duurt ongeveer 1 a 1 ½ uur per vraaginbrenger.

De kosten voor de vraaginbrenger bedragen € 95; voor de representant zijn er geen kosten aan verbonden. 

Als u belangstelling heeft om deel te nemen aan een opstelling als vraaginbrenger of als representant (plaatsvervanger) kunt u contact met ons opnemen.