Energetische therapie

Energetisch Therapie  is sinds 1993 in Nederland een gelegaliseerde* therapievorm. Mijn heldervoelendheid en helderwetendheid zet ik in bij het gesprek. Energetische therapie gaat uit van een holistische kijk op de mens. Deze zienswijze stelt dat lichaam en geest één geheel zijn en dat ieder mens een zelfgenezend vermogen heeft.

Dit wordt tijdens een energetische behandeling aangeraakt en geactiveerd door middel van gesprek en  magnetiseren.

De kosten voor intake en eerste behandeling, 1,5 uur, bedraagt € 75 inclusief BTW

De kosten voor een vervolgconsult van een uur bedraagt € 60 per uur,inclusief BTW.