Traumabegeleiding

MPT= Meergenerationele Psychotraumatologie

Het gaat hier om een jonge methode die door dr. Franz Ruppert is ontwikkeld tussen 2003 en heden . 

Wat is trauma?

Trauma :- Een lichamelijke verwonding

              -Kwetsing van de psyche door een hevige gemoedservaring

                die een blijvende stoornis teweeg brengt. 

Psychotrauma: psychisch letsel met een externe emotionele oorzaak.

Wanneer ik hier over trauma spreek, refereer ik niet zozeer aan een gebeurtenis maar aan de “emotionele “ wond van mensen  die tot een bepaalde mate van structurele dissociatie, een trauma gerelateerde stoornis leidt. Bij kinderen kan dit zich uiten in chaotisch of geagiteerd gedrag. 

Vanuit deze plaats wil ik laten weten dat bij extreme vormen van het overlevings- ik op het gebied van de zware persoonlijkheidsstoornissen o.a [Borderline, hysterische persoonlijkheid en schizofrenie]behandeling door een psychiater noodzakelijk is. 

MPT kan ingezet worden bij veel voorkomende thema’s in de hulpverlening zoals: rouw, partnerrelaties, eetproblematiek, angsten , depressie, schuld en schaamte, seksualiteit etc. 

Trauma ,hechting en overdracht spelen een centrale rol bij MPT. Ze komen in een ander licht te staan en kunnen anders begrepen worden dan veelal in een reguliere benadering het geval is. Met behulp van interactieve zelfresonantie [ zie kopje in hoofdmenu]kunnen deze thema”s onderzocht worden , hetgeen tot nieuwe ontdekkingen kan leiden . 

Trauma kan verstommen en ontneemt een mens het vermogen om te spreken, om woorden te geven aan de ervaringen die beleefd zijn in de traumasituatie. Kijk naar uitdrukkingen in onze taal : 

-Er zijn geen woorden voor. 

-Iemand de mond  is gesnoerd. 

-Er iemand het zwijgen toe doet. 

Hoe gaat een sessie in zijn werk ?

Door het werken met 1 of meerdere resonantiepersonen kan er in het  proces weer toegang komen tot onzegbare ervaringen .In een 1 op 1 sessie werkt de client samen met de therapeut zonder buitenstaanders. Deze resonantie kan toegang geven tot ervaringen die in woorden , gebaren, bewegingen en lichaamshoudingen worden uitgedrukt, waardoor een vergeten en verborgen verhaal opnieuw verteld wordt en de client delen van zijn persoonlijke verhaal of familiegeschiedenis terug krijgt. 

De client kijkt als het ware in een ervaringsspiegel waardoor hij gebeurtenissen begint te herinneren waartoe hij tot dat moment geen toegang toe had. 

Deze traumaverwerkingsmethode blijkt een volwaardige traumaverwerkingsmethode te zijn waarbij de autonomie van de client centraal staat even als het aangeven van grenzen.

Het VERLANGEN vormt het vertrekpunt van elke sessie. 

De client weet wat hij of zij graag anders wilt in het leven. 

Bijv.- IK wil een betere relatie met mijn zoon.

        -Hoe vind ik rust in mezelf?

Ook kan het VERLANGEN betrekking hebben op gedrag of lichamelijke symptomen .Ieder woord dat gekozen wordt heeft voor de client een diepere laag. Het proces bestaat voor de client erin om zichzelf te begrijpen , zelfkennis te ontwikkelen over het feit dat hij of zij enerzijds graag iets wilt , anderzijds ervoor terugdeinst en er banger voor is dan hij of zij gedacht had. Er is een VERLANGEN naar zelfkennis, helderheid en verbondenheid met zichzelf. Dat VERLANGEN is de sleutel tot vergeten gebeurtenissen , afgesplitste delen en onbewuste gevoelens.