Interactieve zelfresonantie

INTERACTIEVE ZELF-RESONANTIEPROCESSEN IN DE INDIVIDUELE SETTING

Bij het individueel werken maken we gebruik van de woorden uit de zin welke de cliënt samenstelt waaruit haar of zijn VERLANGEN spreekt. Deze vormen de toegang tot een bron van bewuste en onbewuste informatie, over ervaringen, belemmeringen en het potentieel van de cliënt in relatie tot het geformuleerde VERLANGEN. 

We krijgen toegang tot de informatie doordat de begeleider/therapeut zich afstemt op de gekozen woorden en de informatie dan vertolkt naar de cliënt.

Deze door de begeleider/therapeut non-verbaal of verbaal tot uitdrukking gebrachte informatie vindt zijn weerklank bij de cliënt, die zichzelf, zijn levenservaringen en innerlijke dynamiek weerspiegeld ziet in de manier waarop de begeleider/therapeut informatie vertolkt.

Daarnaast kunnen de begeleider/therapeut en de cliënt samen onderzoeken welke betekenis de informatie voor de cliënt heeft. De begeleider / therapeut maakt gebruik van de kennis ontleend aan de meergenerationele psychotraumatologie, trauma theorieën, hechtingstheorieën, ontwikkelingspsychologie en neuropsychologie. 

Een daarvan is de identeitsgeorienteerde psychotraumatherapie en de theorie van DR.FRANZ RUPPERT.